GLAS-S.BE - Hedendaagse Belgische Glaskunst

Belgische glaskunstPROGRAMMA "BruggeDag" - 07/03/2009

STATUTAIRE LEDENVERGADERING 07/03/2009
De vergadering zal plaats vinden in het atelier van Pia Burrick, Iedereen wordt daar verwacht tegen 10.30u.
- moreel verslag 2008
- moreel verslag 2008
- financiŽel verslag 2008
- geplande activieiten 2009-2010
- verkiezing van nieuwe bestuursleden
- rondvraag

Na de administratieve plichtplegingen bieden wij de aanwezige leden een broodmaaltijd aan. Na de middag maken we een stadswandeling waarbij de nadruk zal liggen op de confronatie tussen historische- en hedendaagse architectuur.

page2_blog_entry23_1

“BRUGGEDAG-STADSWANDELING” Bij deze wandeling neemt Pia Burrick ons op sleeptouw door de Brugse binnenstad. Het wordt een zwerftocht door tussen 6 ankerpunten ... een confrontatie tussen “oud” en “nieuw”. Eind maart 1930 werd in Brugge een spraakmakende debatavond georganiseerd met als thema “Faut-il construire ŗ Bruges en style moderne?”. De inleiding werd gegeven door een eminente kenner van de Vlaamse bouwgeschiedenis; Prof. Stan Leurs enerzijds en Arch. Huib Hoste, een voorvechter van de modernistische architectuur, anderzijds. Beiden gaven toelichting op hun zienswijze, terwijl vanuit de zaal verschillende replieken werden gegeven. Dat de zeer behoudsgezinde bouwpolitiek van het toenmalige katholieke stadsbestuur door het merendeel van de Bruggelingen werd gedragen en verdedigd, bleek uit de instemmende interventie van de toenmalige socialistische voorman Achiel Van Acker.“Nieuwlichterij” bleek uit den boze en kreeg destijds nauwelijks een kans.
... Wat anno 2009?