GLAS-S.BE - Hedendaagse Belgische Glaskunst

Belgische glaskunstTE NOTEREN: LEDENTENTOONSTELLING 20093665_sintaldegondiskerk-1

In de periode september-oktober 2009 zet GLAS-S.BE een ledententoonstelling op poten in de Sint-Aldegondiskerk van As (Limburg). Met deze tentoonstelling willen we opnieuw de dynamiek van de hedendaagse Belgische glaskunst, tonen aan een breed publiek.
Alle leden (lidgeld 2008) krijgen de kans om deel te nemen. Ondanks het feit dat er geen selectieprocedure is, willen we onze glaskunstenaars toch een beetje porren: alle glastechnieken zijn toegestaan, het thema van de tentoonstelling is “ROOD” (in de allerbreedste betekenis) en de ingediende kunstwerken mogen het formaat van 30x30x30 cm niet overschrijden!
Zowel thema als afmetingen krijtlijnen uit ... maar wij zij ervan overtuigd dat dit gegeven eerder een uitdaging, dan een beperking zal zijn.

Omdat de Sint-Aldegondiskerk niet zeer groot is, zullen de kunstenaars elk één kunstwerk kunnen tentoonstellen.