GLAS-S.BE - Hedendaagse Belgische Glaskunst

Belgische glaskunstOPROEP: STIMULANS '08

Deadline 3 april 2008vzw STIMULANS organiseert tweejaarlijks een wedstrijd en een tentoonstelling voor jonge kunstenaars, geboren, wonend of werkend in West-Vlaanderen die geschoold zijn in het Nederlandstalig kunstonderwijs. De BiŽnnale Stimulans is aan haar vijftiende editie toe.

De voorwaarden voor deelname zijn:
- Leerling aan, of afgestudeerde van het erkend Nederlandstalig Kunstonderwijs
(dag- of avondonderwijs) in Vlaanderen
- Geboren na 1 januari 1973
- Geboren, wonend of werkend in West-Vlaanderen.
De deelname aan de wedstrijd is gratis en kan in volgende disciplines: schilderen, beeldhouwen, grafiek, monumentale kunsten, glaskunst, keramiek, fotografie, textiel, audiovisuele kunst medium & video.

Inschrijven kan tot 3 april 2008 op basis van de inschrijvingsfiche die kan opgevraagd worden bij:
STIMULANS vzw - Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk
Tel. 056/27.74.40 - E-mail:
stimulans@kortrijk.be