GLAS-S.BE - Hedendaagse Belgische Glaskunst

Belgische glaskunst

ACTIVITEITEN 2009 :

Statutaire Ledenvergadering 2009 op 07/03/2009
gekoppeld aan een architectuurwandeling in de Brugse binnenstad

De vergadering vond plaats op het atelier van Pia Burrick.Na de administratieve plichtplegingen kregen de aanwezige leden een lunch aangeboden. Aansluitend werd een wandeling in de Brugse binnenstad voortzien waarbij de nadruk lag op de confronatie tussen historische- en hedendaagse architectuur.
KLIK!

Ledententoonstelling Sint-Aldegondiskerk te As 11 okt-01 nov
Begin 2009 werden alle GLAS-S.BE-leden uitgenodigd om aan deze tentoonstelling deel te nemen, twee criteria werden vooropgesteld: het thema van was “ROOD” (in de allerbreedste betekenis) en de ingediende kunstwerken mochten het formaat 30x30x30cm niet overschrijden. Welgeteld 30 kunstenaars (van de 100 actieve leden) gingen op deze uitdaging in.
KLIK! - KLIK!